Courses

Options
Image Course Description Price Created On Last Updated On categories_ID
Accelerate In Experience in 6 weken() Leer in 6 weken de zin en onzin te scheiden van CX met deze internationaal bewezen, wetenschappelijk onderbouwde methodiek. Versterk de CX competentie van jouw organisatie aan de hand van de 5 typen experience (Brand-, Customer-, Employee-, Service- en User Experience). Wil jij aan het stuur zitten van wezenlijke transformatie via beleving? Dan val jij vol in de doelgroep! De drie introductievideos kun je alvast bekijken op YouTube. NB: alle masterclasses en modules zijn een deel van de complete Accelerate In Experience training. Als je dus deze X-training doet, heb je automatisch ook alle modules en masterclasses in da pocket 0.00 03/12/2019 24/04/2023 0
Accelerate In Experience in 6 weeks() In 6 weeks, you'll learn to cut through the CX sense and nonsense with this internationally proven, scientifically based methodology. Enhance the CX competence of your own organisation by using the 5 types of experience (Brand-, Customer-, Employee-, Service- and User Experience). Because to realize true CX transformation, you need to connect these 5 types of experience. On my YouTube channel you can also watch the 3 Introduction module videos. 0.00 04/12/2019 01/07/2023 0
Module Customer Experience (NL)() Voel je je nog niet zeker genoeg om de transformatie uitdaging op te pakken door alle 5 de typen beleving te verbinden en wil je eerst starten met Customer Experience als het hart van de 5 typen beleving? Dan is deze module wat je zoekt. Je leert wat de oorzaak is van het feit dat 85% van de bedrijven CX belangrijk vinden, maar slechts 4-8% ook echt succesvol is in CX. En hoe jij een start kunt maken om richting die 4-8% te bewegen door de veel voorkomende valkuilen juist om te zetten in succesfactoren. 0.00 06/05/2020 12/08/2020 0
Module Service Experience (NL)() Is het voor jouw rol belangrijk om te weten hoe je onnodige klantcontacten kunt voorkomen terwijl je tegelijkertijd de tevredenheid van zowel de klanten als de medewerkers verhoogt? Dan is deze module perfect voor je. Ik neem je mee in het vinden van de driver voor een tevreden contact en hoe je de journeys kunt gebruiken om te snappen waar je vanuit de klant én organisatie gezien de verbeteringen met de meeste impact kunt realiseren. 0.00 06/05/2020 12/08/2020 0
Module Employee Experience (NL)() Zonder blije medewerkers geen blije klanten en andersom. Met de module Employee Experience neem ik je mee in de zin en onzin rondom employee engagement en hoe jij ervoor kunt zorgen dat er meer zin dan onzin in jouw organisatie komt. Met als gevolg: meetbaar resultaat op employee experience. Omdat veel van de technieken rondom EX voortkomen uit de CX methodiek, krijg je ook deze basis mee in de employee experience module. 0.00 06/05/2020 31/10/2020 0
Masterclass Financiële Impact Experience (NL)() In deze masterclass leer je op welke manieren je Customer Experience, Employee Experience en Service Experience financieel meetbaar kunt maken. Zowel om een go te krijgen vóór de start, als hoe je de financiële impact meet ná de start. 0.00 06/05/2020 07/08/2020 0
Masterclass Experience Metrics (NL)() NPS, C-SAT, CES... vraag jij je ook af wat de zin en onzin is van alle experience metrics en wanneer je nu het beste welke metric gebruikt? In deze masterclass leer je voor alle 5 de typen experience (BX, CX, EX, SX en UX) welke metric het meest zinvol is en vooral ook waarom. Je leert hoe je de werkelijke, latente drivers achterhaalt en waarom open antwoorden op NPS vragen analyseren hierin niet de juiste route is. 0.00 06/05/2020 12/08/2020 0
Masterclass Journey Mapping met Impact (NL)() In deze masterclass leer je over de zin- en onzin van customer én employee journey mapping, welke smaken er allemaal zijn en wanneer welke relevant zijn. Je leert onderscheid te maken tussen de generieke en detailjourneys en wanneer je beiden gebruikt. Je kunt zelf een journey mapping workshop geven na deze masterclass en je snapt hoe je de journey als structuur gebruikt voor het plotten van de drivers en je klantcontacten. 0.00 06/05/2020 13/10/2020 0
Masterclass Experience Metrics (EN)() NPS, C-SAT, CES... are you also wondering about the sense and nonsense of experience metrics and when to use which metric for maximum impact? In this masterclass you will learn which metric is most relevant for each of the 5 types of experience (BX, CX, EX, SX and UX) and especially the why behind the relevance. You will learn how to find the true, latent drivers and why open answers with the NPS to find rootcauses is not the best road to take. 0.00 01/08/2020 26/03/2021 0
Masterclass Financial Impact Experience (EN)() In this masterclass you will learn several ways to determine the financial benefits of Customer Experience, Employee Experience and Service Experience. To get a go before the start as well as to track the financial impact after the start of your program. 0.00 01/08/2020 26/03/2021 0
Masterclass Journey Mapping with Impact (EN)() In this masterclass you will learn all about the sense and nonsense of customer ánd employee journey mapping, what type of journeys exist and when what type is relevant to use. Je learn to distinguish between the main and detailed journeys and when to use both. After this masterclass you are able to facilitate your own journey workshop and understand how you can use the journey as a structure to plot both the true latent drivers of satisfaction as well as your customer contact for maximum impact across the organisation. 0.00 01/08/2020 26/10/2020 0
Module Customer Experience (EN)() Not sure if you are ready to lead the way to the full transformation challenge by combining all 5 types of experience and want to start with Customer Experience as the heart of the 5 types? Then this module is what you are looking for. You learn why 85% of all CEO's put CX in their top 3 priorities, but the percentage of CX leading companies in the world remains stuck between 4-8%. And how you can make a start to move towards this successful, leading CX companies by transforming the most common pitfalls into successfactors. 0.00 01/08/2020 26/03/2021 0
Module Employee Experience (EN)() Without happy employees there are no happy customers and the other way around. In the module Employee Experience I'll walk you through the sense and nonsense around employee engagement and how you can make sure that your organisation is focusing more on the sense of it. All to create measurable results in Employee Experience. Because many EX techniques build on the CX techniques, you will also learn the CX basics in this EX module. 0.00 01/08/2020 26/03/2021 0
Module Service Experience (EN)() Is it for your role important to know how to prevent unnecessary customer contacts while at the same time increase satisfaction of both customers ánd employees? Then this module fits you perfectly. I'll show you how to find the drivers to create happy customers when they contact you and how to use journeys to understand where to avoid - both for customer and organisation - unnecessary contacts, by improving those elements in the journey that have the biggest impact for your customers. 0.00 01/08/2020 26/03/2021 0